Από τις Bikini Kill στην ...Killary: Το νέο κομμάτι των Le Tigre

Να επανασυνδέεις το συγκρότημα σου, να έχεις δέκα χρόνια να βγάλεις κάτι, και το πρώτο σου κομμάτι να έχει τίτλο προεκλογικού συνθήματος;

(Φαντάζεται κανείς ένα ελληνικό σχήμα να κυκλοφορεί τραγούδι με τίτλο "Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά;" Ή "υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την θέλουμε"; Άλλος κόσμος η Αμερική. Και στα πολιτικά και στα καλλιτεχνικά).