Τα κορίτσια των εξωφύλλων

150 φετινοί δίσκοι με την δημιουργό τους ή κάποιο μοντέλο στην πρόσοψη.


01


02


03


04


05