Τρία video με τον Dirk Polak των Mecano

Live στο Japy Factory στις 8 Σεπτεμβρίου 2012

1. Untitled (Mecano)


3. Changeless In Athens (Polar Twins)


2. What Goes On (Velvet Underground)