ΥΟ

Καλό συγκρότημα του ‘80 από την Καλιφόρνια που δεν βρήκε απέναντί του ιδιαίτερα γενναιόδωρο κοινό.

0:00 Close the Curtain, 2:00 Wicked Way, 4:55 Deadbeat Sea, 6:43 Armed and Willing Soldier, 8:43 Heard It All Before, 11:04 Merrily, 12:24 Prepare To Rule a Nation, 15:06 I See Beyond, 17:20 House of Sorrow, 20:08 Train of No Return, 22:10 Pot O' Gold, 23:44 The Plough, 26:02 Black Forest, 27:56 White Eyes, 29:56 Hard Headed Woman, 32:33 Castle by the Sea, 34:50 In Another World, 38:15 One Outta Nine, 40:28 Sun and the Moon, 42:41 Small Piece of Gold, 46:23 Wasted