Ντίνος Σαδίκης

Επτά

Επειδή το αρχείο του google είναι πολύ φτωχό σε φωτογραφίες του.

Πέντε φωτογραφίες του Γιάννη Πλόχωρα και δύο του Σωκράτη Νίκογλου

Ντίνος Σαδίκης 1

 

Ντίνος Σαδίκης 2

 

Ντίνος Σαδίκης 3

 

Ντίνος Σαδίκης 4

 

Ντίνος Σαδίκης 5

 

Ντίνος Σαδίκης 6

 

Ντίνος Σαδίκης 7